Suivez Nous

Positivt mottagande av « Svarta diamantens stigar » av Corine Hazoumé.

100pour100culture | | Svenska

-

Huvudpersonen i denna spännande bok heter Colette och hon härstammar från Afrika.En första läsning ger intryck av det är en detektivroman eller en äventyrsbok. Berättelsen kan liknas vid en stuvning med afrikanska ingredienser:

När hon var bara åtta år blev hon biten av en grön mamba men kom till liv igen efter att ha legat i koma i tre månader. Det visade att hon redan då inte var rädd att utsätta sig för risker. Hon älskade friheten. Hon var den yngsta i en familj med åtta syskon. Redan då föredrog hon naturen framför att leka med sina syskon som hon annars hade ett bra förhållande med. Trots att hon var en smula bråkig, var hon en duktig elev och senare en bra student. Bland sina kamrater, både i skolan och senare vid universitet blev hon ömsom omtyckt, ömsom avskydd, än beundrad, än avundad.

En mer noggrann läsning visar att huvudpersonen Colette är en ambitiös kvinna som drömmer om att bli sin egen. Över all förväntan beslutar den litterärt utbildade, f.d. franskläraren och TV-hallåan, att bli företagare. Hon startar en keramikfabrik som kallades C.Afrika. Början är inte alls lätt. Någon annan kanske skulle ha gett upp tidigt. Men hon är i botten en kämpe. Hennes skogspromenader som barn hade gjort henne till en person som klarar av alla hinder. För att övervinna tusen och en svårigheter att nå målet behöver hon bara blicka tillbaka för att hitta en likvärdig erfarenhet. Hon ger inte upp, hon försöker alltid att hitta en utväg. Till exempel, hon är beredd att flytta till ett annat land som är mera lämpligt för hennes företag eftersom hennes projekt hade misslyckats i hennes eget land. Ingen är profet i sitt eget land, säger ordspråket. Ju svårare hindren är, desto mer anstränger hon sig. Vid ett annat tillfälle klamrar hon sig fast på samma sätt som den lilla flickan gjorde på kvistiga grenar i det träd hon klättrade upp i. Colette försökte alltid vara en vinnare.

Colettes liv är egendomligt eftersom hon vet hur betydelsefull och viktig tiden är. För övrigt kan den här boken läsas som ett tidsschema av en modern afrikansk kvinna; man vet att Afrika är känt som en kontinent där tidsbegreppet är tänjbart. Likaså är familjebegreppet, som vi vet, brett som kontinenten själv. Man har intryck av att Colette inte slutar att springa. Kom ihåg den lilla flickan som brukade springa på skogsstigen. Idag som aktiv företagare förefaller hon att kämpa mot klockan. Det är inte en slump att det finns olika specifikationer om tiden. Redan på den första sidans första rad finns ett talande exempel.

Den här pionjären har på sitt eget sätt verkligen banat sig sin egen väg genom världens affärer. För övrigt, har hon inte upptäckt ett ”turmalinfynd”, stenar som hon trodde vara ”svarta diamanter”? Colette Sanou, alias Corine Hazoumé, förför oss eftersom hon har vunnit sin vadslagning om att lyckas. Det här är inte en roman, utan en biografi i romanform av skaparen och ägaren av företaget ”C.Afrika”. Denna keramiker tillhör hädanefter de aktiva män och kvinnor som kämpar för att placera Afrika i tid med europeiska och andra länder, och även överträffa dem, eftersom den här sortens konkurrens är både laglig och lojal i den internationella marknaden. De är modeller att ta exempel av.