Suivez Nous

Moise Kerekou :”Afrika måste bygga upp utbildningen av sina ungdomar aktivt och genomföra kvinnors emancipation.»

100pour100culture | | Svenska

-

Moise Kerekou, son till den f.d.presidenten av Benin – Mattieu Kerekou – var en ledande person i demokratiska förändringen i Afrika.
Moise Kerekou är diplomerad i politisk vetenskap.
Efter framgångsrika studier i Beirut, Libanon är han panafrikansk kulturs värdige arvinge, som i likhet med ordföranden Roland Lumumba,sätter sin outplånliga prägel på panafrikanska ungdomsrörelser. Han är verksam i många aktiviteter gällande afrikanska ungdomar. Dessutom arbetar han som rådgivare för olika politiker under presidentkampanjer i Benin och även i andra afrikanska länder.
Redan från början, visade han att ”Afrika kan inte utveckla sig utan att ta hänsyn till ungdomarna och kvinnofrigörelsen”. Han är speciellt medveten om vikten av att ta hänsyn till ungdomens deltagande. Medveten om att ”den afrikanska föreningen inte är möjlig utan folkets kulturella utveckling”. Han tar avstånd från den stagnerande och stillastående kulturpolitiken.

Utnyttjandet av alla positiva energier med hjälp av alla frivilliga krafter; Att skaffa sig en annan och mer realistisk kunskap om föreningar genom att ta hänsyn till de existerande enorma uppbyggnadsprojekten; Att förmedla aktiv solidaritet är hans viktigaste idéer.
Spirituell – han gör sitt eget ledmotiv av Don Mikes: ”Den försiktiga mannen ser olyckan kommande på långt håll.” Därför uppmanar han de afrikanska folken att genast börja förverkliga Afrikas ledande projekt och inte glömma att det är vid foten av en vägg som man känner igen en kunnig murare. Han tillråder den afrikanska föreningens ledare att vänta på resultaten och inte ropa på seger för tidigt.