Suivez Nous

The Process of Integration in Africa: Ett tekniskt och vetenskapligt bidrag till skapandet av Afrikanska unionen.

Katarina Koto | | Svenska

-

Moïse Kerekou, talesman för unga panafrikanister, tar ett steg mot ett enat Afrika genom att ge ut sin bok The process of Integration in Africa. Det är ett tekniskt och vetenskapligt verk som berör de framtida utmaningarna för Afrika.

Boken ges ut av Verlag Dr Muller och den tar upp de problem som finns i processen att skapa den Afrikanska unionen. Det är en bok som står för en glasklar analys av vilka steg som måste tas för att lyckas. Författaren är väl medveten om de hinder som finns på vägen men låter sig inspireras av hur den Europeiska unionen fungerar för att ge sitt bidrag till Afrikas förenta stater. Han konstaterar att ett upplyst ledarskap är grundläggande och tillägger att hindren består av de osjälvständiga finansiella institutionerna, avsaknaden av en afrikansk armé, ett parlament utan beslutsmässighet, statschefer som förser sig av kontinentens rikedomar, ett svagt intresse av att skapa en union på bekostnad av varje stats suveränitet med mera. En mängd barriärer måste övervinnas för att bygga en plattform för konstruktiva debatter. Enligt hans erfarenheter av toppmöten är det civila samhället dåligt representerat vid dessa möten och de har ingen egentlig möjlighet att uttrycka sig. Besluten fattas utan folkomröstningar vilket inverkar negativt på reformprocessen.

Om inget händer inom hållbar utveckling inom kort fruktar han att den afrikanska kontinenten marginaliseras, trots sina rikedomar, till förmån för giganter som Europa och Kina. Det är med denna logik som han lämnar sitt förslag till att ändra afrikaners mentalitet. Hans förslag går ut på att integrationen mellan olika stater är lösningen, ändring av kontinentens prioriteringar är ett verktyg för utveckling. Det är för honom för tidigt att bedöma detta faraoniska projekts framgång utan att det finns en solid grund för rörelsen.

På detta vis fyller The Process of Integration in Africa ett intellektuellt tomrum som uppmärksammar läsaren och vänder på perspektiven. De unga panafrikanisterna kan genom sin talesman ta ansvar för att skaka om den äldre generationen som går framåt i snigelfart.

Boken finns att köpa på: www.amazon.com