Suivez Nous

Sudda bort din rädsla med mina tårar

Katarina Koto | | Svenska

-
Sudda bort din rädsla med mina tårar.
För inte länge sen fanns det en bra kemi
Mellan min själsfrände och mig
Jag kallade honom Nils, Nisse, min vän
Han kallade mig Aminata, Amina, min väninna
Skillnad i år, geografiskt avstånd, kultur, kön var utplånade
i en samvaro av hjärtligt samförstånd.

Nu har de sina ingjutit i honom rädsla för mig.
Vill jag kyssa honom.
Blir han rädd för att jag vill angripa honom
Vill jag omfamna honom
Blir han rädd för att kvävas.
Vill jag närma mig, röra honom
Blir hans rädsla panik och han avlägsnar sig
Jag kallar honom Nils, Nisse, min vän
Han har glömt bort mitt namn
För honom är jag hädanefter den främmande.

Jag ser vår tidigare personkemi
Nu upplösa sig i ett kaos.
De bästa känslor, de bästa avsikter
Förvanskas och tas för dess motsats.
Rädslan föder panik som frambringar
Xenofobi som föder rasism
Larm måste slås på! Alarm! Alarm innan det obevekliga sker
Slå på larmet! Alarm! Alarm innan det obevekliga sker.
Min vän, här är min lösning: den är mina tårar.

Sudda bort din rädsla med mina tårar
Släck ut denna brand av hat med mina tårars lidelse
Du får se, din rädsla är utan grund.