Suivez Nous

 Minnesdag för slaveriets avskaffande i Sverige Sverige erkänner till slut sin roll i den internationella slavhandeln.

100pour100culture | | Svenska

-

Nyamko Sabuni – Integrationsminister (fp) och Firmin Koto – chefredaktör 100% Culture

Eftersom det är 200 år sedan slaveriets avskaffande i Storbritannien och 160 år sedan Sverige avskaffade detsamma anmodar Afrosvenskarnas riksförbund, Centrum mot Racism och Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige att svenska staten ska utnämna en minnesdag för slaveriets avskaffande – den 9 oktober. Denna oktober tisdag i år anordnades en seminariekväll i Grillska huset på Stortorget i Gamla stan, Stockholm där bland andra integrationsminister Nyamko Sabuni, fd migrationsminister Barbro Holmberg och ordförande för Forum Syd, Joe Frans deltog.

Sveriges roll i den internationella slavhandeln är för gemene man ett okänt kapitel i Sveriges historia, men faktum är att Sverige ägde slavar på kolonin St Barthélemy i Västindien ända till 1847 (40 år efter att slaveriet förbjudits i Storbritannien). Därtill användes det högkvalitativa svenska järnet, kallat ”voyage iron” som handelsvara i slavhandeln. Sverige sålde sitt järn till exempelvis Storbritannien och det enda som detta järn användes till var att tjäna som handelsvara i den transatlantiska slavhandeln. Denna handel bidrog starkt till att berika svenska staten och svenska adeln. Det är ett erkännande av denna roll som minnesdagen skulle syfta till.

Kvällens talare gav alla uttryck för sitt nyuppvaknande i denna fråga och instämde i att Sverige skulle hedra slaveriets offer med en minnesdag. Detta är dock ett beslut som kommer fattas i justitieutskottet vid ett senare datum

-

Hewan Temesghen – Ordf. Centrum mot Rasism

-

Joe Frans – Ordf. Forum Syd

-

Barbro Holmberg – fd Integrationsminister (s)

-

Victoria Kawesa – konferencier och Anna Karin Hammar – präst Svenska kyrkan

-

Elisabet Qvarford – Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

-

Jan Lönn – historiker, Centrum mot rasism

-

Ingvar Svensson – riksdagsledamot (kd)