Suivez Nous

Madelein MKunu (grundare av Leading Women of Africa) : « Vi räknar med att få fler än 5000 medlemmar”

100pour100culture | | Svenska

-

Madelein MKunu tillhör de kvinnor som bär kontinenten Afrika på sina axlar. Hon är gift och har två barn, hon är personen bakom Leading Women of Africa, en panafrikansk organisation som vill arbeta för afrikanska kvinnors ledarskap, enande och ekonomiska frigörelse.

Du är grundaren av Leading Women of Africa. Hur fick du idén att skapa denna organisation?
Under Pekingkonferensen 1995 utsågs kvinnors självständighet som den viktigaste delen i utvecklingsarbetet under 2000-talet. Men som ni väl känner till är verkligheten något annat, framför allt i Afrika. Efter att ha gjort några egna efterforskningar, kom jag fram till att det stora afrikanska problemet i allmänhet och för afrikanska kvinnor i synnerhet inte nödvändigtvis är fattigdom utan snarare ”en fattigdomsmentalitet”. Det är många som utvecklat en tro att man inte kan göra något trots att det finns oändliga resurser tillgängliga. Å andra sidan, när man ser den roll som kvinnan har i familjen, i samhället … om hon skulle lyckas utnyttja sin potential skulle det vara en social och ekonomisk revolution för hela kontinenten. Det var på detta sätt som jag kom fram till att den afrikanska kvinnan behöver förverkliga sina ledaregenskaper för att spela en viktig roll i utvecklandet av Afrika. Så skapades Leading Women of Africa.

Just nu växer ditt nätverk över hela den afrikanska kontinenten. Berätta vem som kan bli medlem.
Sedan maj 2008, då vi grundades, har vi blivit 5000 medlemmar. De utgörs av kvinnor (i allmänhet), kvinnor som är politiska ledare, kvinnor som är företagsledare, kvinnoorganisationer. Det finns även andra organisationer och regeringar som kontaktat oss för att bli medlemmar. I korthet kan alla kvinnor bli medlemmar.

Vilka samband ser du mellan kvinnors självständighet och Afrikas utveckling?
Kvinnorna utgör 52% av befolkningen i Afrika men ungefär 95% av dem har ingen tillgång till resurser som skulle bidra till deras frigörelse, vare sig personlig, ekonomisk eller social. Resultatet är uppenbart! Det är inte fråga om att kvinnan vill ta mannens plats utan det är dags att ansvaret för vår kontinent delas med kvinnor. De män som styrt kontinenten sedan dess början har ju inte lyckats. Kvinnorna är redo att bidra med återuppbyggnaden av kontinenten, men hon är i behov av frigörelse i första hand. Det finns således ett direkt samband mellan kvinnors frigörelse och utvecklingen av den Afrika.

Vilka framsteg gör ni genom att vara med i nätverket Réseau des Femmes d’Affaires Africaines (Afrikanska affärskvinnors nätverk)?
Ett av våra mål är att arbeta för att afrikanska kvinnor står enade. Och det är vad detta nätverk också har som mål och vi tror att genom att samarbeta kommer vi att snabba på enande processen bland afrikanska kvinnor.

Är du inte rädd för att bli marginaliserad eller att man tror att du är ute efter makt?
Som jag redan sagt är kvinnan inte ute efter ersätta mannen och det är något vi vill understryka. Det handlar om att kämpa mot det som gör att Afrika kategoriseras som tredje världen. Med alla de resurser som finns här förtjänar vi inte att klassas som tredje världen. Det är vad vi alla måste kämpa mot, tillsammans män och kvinnor. Det är sant att det kan verka som om kvinnor vill ta männens plats men i själva verket kämpar vi mot okunskapen som fortsätter spä på känslan av fattigdom. Men det är inget dåligt eller skandalöst med att en kvinna övertar makten, de kvinnor vi har sett styra ett land har visat sig vara bra ledare. Titta till exempel på Liberia där president Johnson lyckas bättre än många diktatorer som klamrar sig fast vid makten på bekostnad av folket. I detta hänseende är vi inte rädda för att bli marginaliserade, så länge som vi kämpar för en bättre framtid för kontinenten.
”Den som vill resa långt bort förbereder sig väl” säger talesättet.

På vilket sätt stämmer det in på skapandet av magasinet Ndlr Feminar och er avdelning för affärsmöjligheter och investeringar?
Magasinet skapades för att möjliggöra kommunikation mellan kvinnor i Afrika och för att lyfta fram kvinnligt ledarskap. Magasinet är nödvändigt för Leading Women of Africa genom att vara ett verktyg, eller en plattform som exponerar kvinnliga afrikanska ledare, denna gång som riktiga förebilder som inspirerar den unga generationen och gör den delaktig i Afrikas utvecklingsprocess. Vår avdelning för affärsmöjligheter och investeringar skapades för alla kvinnliga entreprenörer och företag som vill expandera i Afrika. Det är ett sätt att skapa affärssamarbete mellan olika länder både inom Afrika men även i resten av världen. Utbytet av affärsmöjligheter mellan afrikaner är mycket viktigt. Vi bjuder in och uppmuntrar kvinnliga företagsledare och företag att utnyttja denna plattform.