Suivez Nous

Koreografisk gestaltning: ”Sa Ki An didan’S” eller ”På spaning efter den inspiration som flytt”

Katarina Koto | | Svenska

-

”Sa Ki An didan’S” är ett kreolskt uttryck som betyder ”det som finns däri”. Enligt Fabienne Reine, konstnärlig ledare för danssällskapet Hybride som framför den här koreografiska gestaltningen betyder uttrycket mer exakt i det aktuella sammanhanget: ”det som kommer inifrån oss får liv för att lämna plats åt rörelsens poesi”.

Hon fortsätter och förklarar att ”Sa Ki An didan’S” reflekterar den hårfina blandningen av den kreolska traditionen och moderniteten. Det är därifrån som sällskapet har hämtat sin inspiration, ”från ”gwo ka-” och jazzrytmer.”
”Sa Ki An didan’S” är en gestaltning som är uppdelad i tre delar: måleri, skulpturkonst och sång. En duk över huvudet i 18 minuter, ”Glyptiken” som varar i 22 minuter och ”Rösters skum” som tar 20 minuter. Sammanlagt är det alltså en timmas föreställning som utförs med glans och som är rik på perspektiv i modern afrikansk stil som för övrigt utförs av fem dansare och en musiker.

För att presentera projektet berättar ”Sa Ki An didan’S” om spaningen efter en inspiration som flytt – övertygad om att vi alla är förenade med den här ansiktslösa kraften – med en särskild blinkning åt de här tre konstnärliga uttrycken: måleriet, skulpturkonsten och sången. Fabienne Reine menar också att ”måleriet översätter konstnärens personliga vision. Skulpturen skapar dessutom en formernas sensualitet, och rösten är laddad med känslor.”

”Sa Ki An didan’S” är danssällskapet Hybrides första gestaltning. De har gett sig uppdraget att göra koreografiska gestaltningar till musik för att ”få en koreografisk blandning att stråla, genom att framföra en dans från Guadeloupe, rik på komplexitet och storhet.”