Suivez Nous

Intervju med Hanny Tchelley-Etibou ”…här skapar vi ingen film”.

Brigitte Gacha | | Svenska

-

Hanny Tchelley-Etibou, filmskapare, berättar i denna intervju om den ivorianska filmen och det utlovade filminstitutet.

Varför har du valt titeln ”Mellan oss” till ditt TV-program som sänds varje söndagskväll?
”Mellan oss” är ett uttryck som betyder att vi vill ordna allt som angår oss på egen hand. Folket måste inse de problem som de har och ”Mellan oss” skapades i maj 2007 för att ge en möjlighet för folk att uttala sig. Vi tänkte att även om vi var i början på en fredlig tid så var mycket arbete kvar att göra. Många hinder kan uppstå för att förstöra freden trots att den var hett efterlängtad. För någon som inte har mat för dagen, som inte kan bo på ett acceptabelt sätt och som inte har tillgång till hälsovård är inte någon som utan vidare accepterar en väg mot fred. Vi tror att man måste ge dem möjlighet att uttrycka sig och tala om sina problem.

En sak som fångat publikens uppmärksamhet är att ni besökt områden som under kriget var otillgängliga. Berätta vad folket i dessa regioner egentligen anser om freden?
Jag kan säga att man lidit lika mycket i dessa områden som i resten av landet. Men vi har mött många som vill ha tabula rasa kring det som hänt. Vi insåg även att inget fundamentalt skilde oss åt men att politikerna skapat motsättningar för att skilja oss åt. Vi är alla ivorianer. Igår var vi inte överens och det utnyttjades, kanske p.g.a. vår bristande uppmärksamhet. Men idag åker jag till Bouaké och andra ställen och känner mig bra. Man måste säga att det som förenade oss förr fortfarande finns kvar. Det är detta band som stärkts och nu befinner vi oss i en fas av återförening.

Berätta om det ni kallar ”Jag har en dröm”
Det är en skapelse av fred helt enkelt. Vi sa att alla talar om fred, men hur ska det materialiseras? Vi måste ha folk som berättar om sina visioner kring freden för att veta hur vi ska uppnå den. Det är ju bara ett ord och vi måste fylla ordet med innehåll. Exempelvis kontaktade vi amerikanska ambassaden som gav oss Martin Luter Kings kända tal i vilket han deklarerar sin dröm.

Kan ivorianerna vänta sig andra idéer från dig?
Ja visst, men innan dess vill vi att detta program utvecklas. Det är sant att vår roll inte bara är att kritisera. Det finns ju mycket som fungerar normalt. Men vad gör folket själv för att förbättra sina livsvillkor. Jag brukar säga att friheten inte kommer gratis. Inför presidentvalet (i november 2008) kommer ”Mellan oss” igen bege sig ut bland folk för att visa på att det är folket som har makten. Det är dessa teman som vi kommer behandla utan smicker och utan svepskäl.

Vad har du för åsikt om den ivorianska filmen idag?
Det är svårt att bedöma andras arbete, särskilt här där det finns så lite pengar till filmproduktion. Men, som professionell anser jag inte att vi skapar film här. Det är snarare filmad teater, och ofta dåligt filmad. Men man kan inte tillåta sig vad som helst bara för att man har en kamera i handen. Jag tror att denna kritik är universell. Däremot tycker jag att vi har stora filmskapare som t.ex. Roger Gnoan M’Balla, Henri Duparc. När man vill gå in i ett yrke måste man jobba mycket seriöst. Det finns flera etapper som handlar om teknik som man måste behärska för att skapa film. Att alla filmer tar upp samma tema är också ett problem. Jag tycker det är fel att säga att man är regissör om man stulit temat från någon annan.