Suivez Nous

« Ode till Barack Obama »

100pour100culture | | Svenska

-

Oh Son, Oh far, Oh broder, Oh sublima stolthet,
Sändebud från forntidens mörker
Du kom som ett mirakel,
Och vi, i byn, från våra förfäders röster
Till vår kloka rådsförsamling och spåmän,
Vi tycker att det är till Dig
Som det här kungliga insigniet skall tilldelas
Som präntar missionen som
Du kallats att fullborda.

Maveun Carolyne Gassam-Gacha-de Féral.
En av de afrikanska kungliga traditionernas beskyddare
Skapare av smycken «Reines d’Afrique/Drottningar av Afrika”.
Museolog