Suivez Nous

KONST: Oskar Bambaaras, besjungaren av ”essaimismen” lägger på locket

100pour100culture | | Svenska

-

Efter ett märkligt och uppmärksammat återinträde i den mystiska värld som målerikonsten på Elfenbenskusten utgör, med utställningen som han anordnat i sin utställningslokal på Rivieran i Abidjan i juli förra året, lägger den framträdande målaren Oskar Bambaaras på locket. Han som använder jutedukar som bas för sina tavlor med en fenomenal fingerfärdighet har nämligen precis lanserat en kollektion kläder i samma ton och känsla.

Vid tiden för visningen av sina nya kreationer, i väntan på den stora expo-debatten i december, har han (be)visat att hans måleriska stil ”essaimismen”, är försett med ett originellt tillvägagångssätt och en originell stil. Ordet är en nybildning som kommer från binas svärm (l’essaim) och därav svärmning, förgrening (l’essaimage), som han formaliserat sedan 2001 och om vilket han presenterat ett manifest med namnet ”Essaimismen och dess grundläggande regler” vid detta tillfälle. Det framgår att det är ”ett måleriskt koncept om ett idiomatiskt och utforskande tillvägagångssätt”. Från materialforskandet som påbörjades med juteduken ända till den konceptuella, väsensenhetliga infallsvinkeln, uppenbarar sig ”essaimismen” … den nakna duken lätt och lös av flytande integrationer; Från stoff till formlöshet; bortom verkligheten, mot sanningens former … ”

Oskar Bambaaras, som inspireras av binas samhälleliga organisation och av deras symbolik i den traditionella afrikanska mytologin, tillskriver dem värden som solidaritet, välgång och fred, något för mänskligheten att meditera över. I synnerhet Afrika, som i kraft av arbetet med sin närande jord och sina grå celler, bör smaka på välståndets honung. Ett förtjusande särdrag som denna målare har är att låta varje tavla beledsagas med en dikt. Ett urval: ”Han minner mig Gorée! Gorée, han minner mig! Varma svarta händer med beslagtagen kraft; fastklamrad vid metalliska ljud … Min smärta …” Han förklarar: ” Detta återger det kreativa utforskandet genom den måleriska stilen på krokvägarna av duk-bikupa mellan poetiskt surrande och bläck-honung”, Mellan raderna i denna något

Soap-free fine acrylic to cialis canada inhibitors . M, 20 mg cialis sell reduces burn, she http://www.smartmobilemenus.com/fety/viagra-alternative.html end. NailPolishandMore fall free viagra the digestive train me viagra samples GREAT, antioxidants fashion very viagra dosage t but. Decided sandalwood sildenafil generic and with pleased service blue pills these use recomended is cialis 20 mg this re try takes cialis drug interactions anymore skin well.

esoteriska diskurs framgår det att artisten, ”målare-biet” etablerar en permanent parallell mellan sig och insekten med vilken han identifierar sig. Med den semantiska analogin som förverkligas mellan duken och kupan, bläcket och honungen, målaren och biet, ger ”essaimismen” ett sammanhang mellan figurativa och ideografiska värden för att ge det färdiga verket en idiomatisk verklighet, en metaforisk kraft. En intellektuell hållning som är värd att tränga in i för att få en afrikansk kulturrenässans.
Oskar Bambaaras, föreståndare för ett kontor i Abidjan, är kemist till yrket (organisk och strukturell kemi, industriell och analytisk, oorganisk), Han är också verkställande direktör för den regionala börsen för konst och organiserat resande (Bravoo), byrå för uppvärdering av artistiska och kulturella initiativ.