Suivez Nous

Intervju: Roland Lumumba, ordförande för stiftelsen Patrice Lumumba

100pour100culture | | Svenska

-

Vi har träffat Roland Lumumba, arkitekt, handelskammarens ordförande, ordförande för arab-kongolesiska handelskammaren, ordförande för stiftelsen PATRICE E LUMUMBA (FPEL) och konsult för finansiering av projekt i Afrika. Denne mångspråkige och mångdimensionelle man samtalar med oss om panafrikanism och integration.

Roland Lumumba, hur vill ni definiera begreppet panafrikanism?
Panafrikansim är ett politiskt begrepp som skapar afrikansk samhörighet, ett mångkulturellt Afrika. Det är ett sätt att leva utan att förneka sin historia, sina afrikanska rötter.

Det är komplementariteten i mångfalden. För att panafrikanismen ska leva krävs att vi hittar tillbaka till våra värderingar, att vi håller dem vid liv, detta för att Afrika ska behålla sin identitet.

Är det av den anledningen som ni har skapat stiftelsen Patrice.E. Lumumba?
Stiftelsen Patrice. E. Lumumba skapades 1994 för att sprida och främja Patrice Lumumbas idéer. Att bilda en stiftelse var nödvändigt för att nå ut med hans ideologi utanför politiken. Han har själv uttryckt: ”Jag har ingen pappa, jag har ingen mamma, jag har ingen religion, jag är en idée, Kongo har format mig och jag önskar få forma Kongo”.

Detta beskriver hans kärlek för sitt land och sitt folk, det är tack vara detta som vi har velat fortsätta hans arbete att låta Afrika hitta tillbaka till en samhörighet.

Det bästa man kan göra är att dela hans tankar och arbeta för att göra dem levande. Vi arbetar för återanpassning av barnsoldater, omplacering av de som är drabbade av politiska konflikter, ökad medvetenhet och bekämpande av pandemier. Vi verkar också för insatser kring analfabetism och lärlingsarbeten.

Vad har FPEL för riktlinjer och framtidsplaner?
Patrice Lumumba föklarar att ”Afrika skriver sin egen historia och den ska handla om berömmelse och värdighet från norr till söder om Sahara”. Det finns redan en långtgående vision för kontinenten och det handlar om tillgången till information och om att minska sprickan mellan nord och syd genom att låta befolkningen få vetskap om världens erkännande.

Vi planerar också att skapa en kvinnobank ”mammorna” de är kärnan för våra ungas ekonomi och det är vår uppgift att hjälpa dem med företagsekonomi, utbildning och småföretagande.

Dessa två projekt är viktiga för Afrika. Kampen mot fattigdom är inte en uppgift förbehållet västvärlden, det krävs istället överläggningar mellan västvärlden och Afrika. Vi vill inte ha några tråkiga efterspel som med l’arche de Zoé. Ett bättre samarbete, kommunikation och information kan bara förbättra hjälpen och öka förståelsen för behoven.

För att ändra mentalitet bör man vända ryggen till gamla uppfattningar om hur självständighetsprojekt bedrivs.

Tänker ni att panafrikanismen förbättrar integrationen av afrikaner bosatta i västvärlden?
Panafrikaninism är nyckeln till framgång för integration för när man synliggör värderingar kan man bättre förstå varandra. För att det här politikska begreppet ska bli verklighet behövs social och ekonomisk integration. Det är när man närmar sig varandra som man kan gå vidare och närma sig andra. Om man vill bli av med negativa klichéer krävs det att man enas runt värderingar som förenar oss. Om detta lyckas kan man acceptera och respektera oliktänkande. Att utbyta erfarenheter med andra kommer att göra Afrika känt för sina tillgångar. Solidarit är ett viktigt element för att visa vår kvalité och kunskap. Jämlikhet, solidariet och respekt är de tre grunderna för en lyckad integration. Vi ger ett stort stöd till artister och hantverkare till deras kulturella projekt.

2000-talets Afrika ska placera sig främst på listan över kultur. Kultur är en rikedom som ligger utanför andra rikedomar som t.ex guld, silver och diamanter. Kultur kan man skapa i oändlighet. Det är ett bränsle för folket och det är kring de kulturella värderingarna som återfödelsen av Afrika kan ske. Vi hoppas att våra önskningar slår in så att andra länder inser vad Afrika kan bidra med.

Ni har just fått utmärkelsen för bästa mecenat av 100% culture. Vad har ni för tankar kring det?
Jag är stolt över att bli erkänd av folket som är bosatta i landet i vilket man delar ut det mest prestigefyllda priset av alla, Nobel Priset. Orginaliteten i detta nya priset som försonar oss rör mig djupt. Det handlar om kampen för dialogen mellan kulturer som jag alltid har fört. Det är av denna anledening som jag har rest från Kongo till Sverige, jag vill understryka detta och även andra initiativ som förenar folk.

-