Suivez Nous

Han var: Målare, illustratör och författare Svart Magi – 5 år efter.

100pour100culture | | Svenska

-

Det är nu 5 år sedan den första volymen, med de oerhört originella illustrationerna av en konstnär från Elfenbenskusten, kom ut och som skakade hela världen. Författaren som nu bor i Schweiz har ännu en gång tagit risken att kasta ljus över mörka företeelser som försiggår i världen.

Författaren, Gilbert G. Groud, tvekade innan han gav ut sitt opus. Men den intresserade direktören för reklamagenturen, där han arbetade som illustratör, tog det med sig till Frankrike 1989. Anledningen till att han var tveksam var först att han kände att han tog en risk. Det var emellertid först i april 2000 som han fick ett samtal som sa att ”Historien av Svart Magi, som vi har fotokopior av, intresserar oss.” Sex månader senare, skickade Groud den slutgiltiga versionen. Trots hans nya tro på kristendomen var han rädd. Svart Magi sändes ut för första gången på TV5 (en fransk TV-kanal) år 2003 medan krig rasade i hans hemland. Han fick många påringningar som informerade honom att hans bok hade kommit ut i Frankrike. Hans glädje var blandad eftersom han var medveten om att det kunde innebära problem. I maj samma år, fick han en inbjudan av bokförläggaren Albin Michel att delta i BD Festivalen (12 –15 juni 2003) och i samband därmed skulle dedikationen av hans bok äga rum. Vid detta tillfälle gjorde Kanal TV5 ett reportage om honom.

Sedan dess, efter han kommit tillbaka hem från Paris, blev hans liv inte detsamma. Det var bara hans tro på Kristus som hjälpte honom att utstå alla olyckor som drabbade honom. Vissa människor från hans svärfamilj anklagade honom för att han sålt sin frus ögon för att bli rik; hans fru hade fått grön starr och blivit blind. Utgivningen av boken ”Svart Magi” skakade hans goda relationer med sin lillebror som inte tyckte om boken. Han reste till Abidjan där Gilbert bodde för att varna honom för att även hans relationer med sin omgivning hade blivit negativt påverkade. Under denna period hade föräldrarna dött, som han också blev misstänkt för. Häxeri är ett tabuämne i afrikanska samhällen, alltså något man inte bör tala om. Varningar och hot fick både Gilbert och hans medarbetare höra, han som var i mittpunkten av häxeriet i det där området. Men efter han hade konverterat till kristendomen ville han inte tala mer om häxerier. Det fanns en allvarlig tvist mellan honom och en annan av hans bröder… Han blev också kallad för häxmästare av folk då han predikade evangeliet på Abidjans gator. Han blev allvarligt sjuk och till och med paralyserad (bråck). Som man säger, Gud glömmer aldrig sina barn, eftersom Han skickade medel till Gilberts operation. Några månader efter hans operation, blev han inbjuden av Tiburce Koffi, att delta i en litterär sändning på TV. Sedan dess har Gilbert varit försvunnen från Abidjan. Tack vare miraklet Internet har vi kunnat återfinna honom hos Glénat.

Hans andra bok Svart Magi (Magie Noire) del 2 publicerades den 30 juli 2008. Den dagliga tidningen ”Le Nouveau Réveil” skriver på sin första sida: Dr Gbaha (exorcist) avslöjar: ”Så dödar häxmästaren i Toulepeu.” En diskussion om svart magi (häxeri) utbryter då Groud befinner sig i Schweiz. Dr Gbahas historia börjar med ett gräl i familjen Groud som vi tidigare nämnt. Gilbert, författaren till Svart Magi, är den fjärde av bröderna. Den äldste sonen, med öknamnet ”Garencha” hade lagt märkte till att hans situation hade blivit sämre sen deras far dog. Han vädjar till exorcisten Gbaha. Dr Gbaha avslöjar att det är en av hans yngre bröder (på faderns sida) som heter Maire, som är orsak till alla olyckor i familjen. Han vill vara ensam att regera hela sin familj. Oroande avslöjanden bryter ut. Garencha uppmanar Gbaha att avslöja fakta. Byn blir splittrad. Bychefen vägrar att ta emot Gbaha i sin by eftersom ”Häxfötter är för långa”. En familjs problem skall inte drabba en annan familj, och inte heller en annan by eller område. Men vissa tjänstemän i familjen Glacon betalar för Gbahas resa. Gbaha medger det. De enda initierade var de som deltog på sammanträdet. Det betyder att sanningar endast kommer ut i hemlighet eller om det finns en läcka. Man känner igen de som avslöjar sig, men betyder det att de är de enda häxmästarna i familjen, i byn eller i området? Så är frågan som den ställs nu.

Det är av den här fundamentala anledningen som Gilbert Groud en gång har tagit på sig ansvaret att ge ut en tredje del av sin gudsdyrkans bok. Den här gången långtifrån hans eget land för att inte bli offer för mystiska och kroppsliga angrepp. I sin bok visar Gilbert att man aldrig får förlita sig 100% på ”marabu” eller fetischistmän; de är människor som arbetar för pengar, är mutbara och de är framförallt häxmästare. Ett nekande kan inte gå emot ett annat nekande, om ingen vinst finnes. Svart Magi öppnar våra ögon om det så kallade livet bland själa-ätare. Del 2 av Magie Noire, som just har kommit ut, handlar om de mångsidiga traditionella ceremonier och fester vi deltar i. Dessa nöjesstunder organiseras som lekar där ungdomar med hjälp av lockbeten fångas in i olyckans nät. Därför inbjuder Groud oss till klokhet, välvilja, mildhet och måttlighet. Vårt beteende gentemot andra kan hjälpa oss. Kalou (en av huvudpersonerna i boken), en ung man till vilken själen skulle överlämnas blir räddad av sin storebror (sa han efter en dröm han hade haft om sin bror).

Läs de två delar av Magie Noire; två fina böcker och fint illustrerade. Men framförallt är det en historia om en familj.

Vi tackar honom som tog risken att hjälpa oss förstå vad vi annars kanske inte skulle ha förstått. Må Gud välsigna dig.