Suivez Nous

Brigitte Gacha, författaren. ”Upptäck det ädla ansiktet av Afrika”

100pour100culture | | Svenska

Brigitte Gacha

Brigitte Gacha föddes i Kamerun, och hon har studerat journalism vid Sorbonne Universitetet i Paris. Efter ett engagemang vid UNESCO som en frilans journalist, bor hon sedan några år i Stockholm med sin make. I den här intervjun, berättar hon här om sin bok, men också om sin vision om Afrika.

Du är författaren till romanen med titeln “Ugglemasken – Från en halvmåne till en annan i Stockholm”, som är publicerad som en e-bok av Online Originals. Kan du berätta om detta, ditt litterära äventyr?
Ja, jag är författaren till ”Ugglemasken”, och den blev accepterad av det engelska bokförlaget Online Originals som publicerar elektroniska böcker på engelska och franska. Vid den tiden bodde jag och min man i Österrike.

I samband med att jag hade förmånen att bevittna Nobelprisceremonin i Stockholm och deltaga i den efterföljande banketten i Stadshuset, beslöt jag mig för att skriva en artikel om detta evenemang som är tämligen okänt i Afrika. Min avsikt var att det kanske skulle kunna bidraga till främjandet av vetenskaplig forskning i Afrika,

Alltså, min penna börja ”springa”, och utan att jag visste ordet av, hade jag skrivit mer än femtio sidor. Först då stod det klart för mig att vad jag höll på med – det var att skriva inte en artikel, men en liten bok. Efter återhämtat min anda och min penna, grepp mig den litterära glöden och gjorde att den liten bok förändrades till en blandning av reella och fiktiva skeenden: så föddes min roman ”Ugglemasken”.

Hur kom du till din romans titel? Varför den här titeln?
Var vid tiden jag var anställd som journalist vid UNESCO hade jag tillfälle att bevista vetenskapliga föreläsningar och konferenser, och en av dessa var ägnad åt den teori som har fått namnet ”Kaosteorin”. Utan att gå in i detalj vad denna teori går ut på kan jag säga att en av den grafiska representationen av resultat som erhållits från denna teori har ett utseende som påminner om en fjärils vingar, eller, om man så vill en ugglas ansikte. Nu, för att göra en lång historia kort kan jag säga att valet av titeln ”Ugglemasken”, som låter ”afrikanskt”, har att göra både med denna kaosteori och att det handlar också om Afrika Kultur; masken och ugglan är båda viktiga sinnebilder i afrikanska kulturen och i världslitteraturen. Dessutom är flera av mina huvudpersoner afrikaner.

Beträffande undertiteln ”Från en halvmåne till en annan i Stockholm” räcker det nog att säga att det anger att handlingen sträcker sig över en två-veckors period, och att månens olika faser används för tids uppskattning i Afrikansk kultur.

Nu önskar du få den publicerad av en klassisk förlag för att ge mer synlighet

Så är det. Och anledningen är att vi människor inte bara tycker om att läsa böcker. Nej, vi tycker också om att hålla i en bok, bläddra i den, ligga och läsa i den, osv.

Det finns mellan en läsare och en bok, en speciell sensualitet som fattas en e-bok. Nåväl, det förhindrar inte att en e-bok har sina förtjänster. Till exempel, efter publiceringen finns den omedelbart tillgänglig för hela världens befolkning.

För att försöka vara rättvis i mitt omdöme om e-böcker kontra vanliga böcker, bör jag nog nämna att den främsta anledningen till att boken inte såldes till mer än ett fåtal berodde nog mest på att den var skriven på franska och gavs ut på ett engelskt bokförlag.

Din roman blir nu översatt på svenska eller hur?– Just det. Min roman har just blivit översatt av någon som är mycket förtrogen med det franska språket och litteraturen och som har en encyklopedisk boklig kultur. Han heter Lars Säfström.

Jag gläds dubbelt över att min bok nu blivit översatt till svenska. Första beroende på att handlingen, som bokens undertitel anger, tilldrager sig i Stockholm. Ett annat, men lika viktigt skäl är, att jag nu bor i Sverige och kan svenska; Och detta gör mig stolt över att snart se mig läst av mina nya landsmän. Och detta, givetvis under förutsättning att det finns ett svenskt bokförlag som gärna vill ”ta emot oss”, min bok och jag.

Din utbildning är journalist och du har arbetat I UNESCO. Enligt din erfarenhet, vad kan du säga om den här institution?

Just det, efter avslutandet av mina studier (Doktors examen 1981) önskade jag arbeta i en international organisation. Och UNESCO motsvarade perfekt min krav, i sina syfte. Jag arbetade där som frilans journalist under åren 1983-1989. Nu tillbaka till din fråga. Jo, jag kan säga mycket som svar på den, men här vill jag begränsa mig till att säga: Dess mandat är oerhört omfattande, och det är helt omöjligt att kunna tillfredssälla alla de krav som ställs på denna FN organisation. Lätt skulle det vara att kunna påvisa brister i dess verksamhet under åren som gått, dock lika fullt är jag beredd att säga att denna organisation har gjort oerhört viktiga och bestående insatser.

Du arbetar i Sverige med Stiftelsen Mäster Olofsgården som organiserade i augusti 2007 en Afrika Festival i Gamla stan. Vad kan du säga om den där stiftelsen och dess verksamhet?
Stiftelsen Mäster Olofsgården grundades 1931; Under denna tid hade Gamla stan ett mindre värdefullt ansikte än idag: husen var eländiga och fattigdom var helt och hållet bland tjugo tusen invånare som då bodde där jämför med de två tusen idag, det betyder, tio gånger mer än nuförtiden. Tack vare stiftelsen MOG tåg hand om det som brådskar, nämligen, ge ett tak till de mest värnlösa.

Idag, har MOG en viktig kulturell och social verksamhet . Stiftelsen lånar sina lokaler till olika typer avverksamheter; från kurser i målning, teater, kök, dans, och till kulturella filmförevisningar. MOG försätter att ge liv till Gamla stan genom att skapa möten mellan andra Stockholm delar och Gamla stan. MOG försöka också göra historisk kvarter i Gamla stan till sammanträffandeplatser för olika kulturer genom att anordna festivaler varje år. I år temat var Afrika. Som ni vet, har jag haft den ära att inviga denna Afrika Festival med en lite dikt* som ni kan läsa i detta nummer.

Du kämpar på en annan ansikte av Afrika. Vad är din recept?
Ursäkta, ordet ”kämpa”, underhåller en rot och förgreningar som den humanisten som jag är inte gillar: ”militär, armé, soldat, krig”. Därför skulle jag inte vilja ge honom en plats i detta mitt meddelande. Låt oss säga att jag föreslår ett annat ansikte av Afrika än den av safarier och turism. Jag föreslår det ädla ansiktet av Afrika. Tyvärr är det så att människor gömmer det under okunnighet och rasism, istället för att presentera ett Afrika utan mänskligt ansikte, dvs, utan identitet, servilt utsvulten, ett Afrika av kliché som kommer direkt från subjektivitet.

Det här ädla Afrika är som sinnebild av det traditionella Afrika och dess Kungadömen. Vem som helst som vill lära känna Afrikas historia borde besöka ett sådant kungadöme. Där kan han lära känna ett sådant samhälle, med sina regler, traditioner, historia, och gästfrihet, dvs ett mänskligt och ädelt sätt att betrakta den främmande.

* Ett poem skriven och uppläst av Brigitte Gacha vid öppningen av Mäster Olofsgårdens Afrika Festival i augusti 2007.
Det är Festival,

Det är Afrika Festival,

Den första i sitt slag

I Gamla stan under

Beskydd av Mäster Olofsgården

Kom med mig till

Mitt fjärran kungarike

Låt oss hälsa varandra

Låt oss känna varandra

Låt oss inbjuda varandra