Suivez Nous

Alpha Blondy: « Efter den allvarliga krisen har den nationella försoningen misslyckats »

Firmin Koto | | Svenska
interview-Alpha
Intervjuar du för en tidning från Elfenbenskusten eller för en tidning härifrån? Så började mötet med Jagger (alias Alpha Blondy) som var uppenbart arg på den ivorianska pressen. Men anspänningen släppte snart när han fick reda på att intervjun skulle publiceras i 100%culture som har sin bas i Sverige där han befann sig eftersom han var det stora affischnamnet för 2014 års upplaga av Selamfestivalen i Stockholm.
Reggae-stjärnan från Elfenbenskusten gick gärna med på att svara på några uppriktiga frågor för er favorittidskrift. Intervju.
Hej, Alpha Blondy, och välkommen till Stockholm där du till sist har blivit en välbekant artist.
Hej, och tack till alla stockholmare som har tagit mig till sig till sist, och tack till alla mina fans. Det är den tredje gången som jag är i Stockholm och jag har alltid fått ett varmt mottagande.
Hur känns det att man ser dig som en världsstjärna i Stockholm och att det är tack vare dig som många svenskar känner till Elfenbenskusten?
Jag känner mig mycket stolt över att Afrikas röst gör sig hörd över hela världen, och i synnerhet Elfenbenskustens, som för tillfället inte visar upp sig från sin bästa sida på grund av den politiska krisen.
På tal om den politiska krisen, hur står det till med Elfenbenskusten?
Det står bra till med Elfenbenskusten. Mycket bra till och med, och det säger jag efter moget övervägande. Det är snarare politikerna som det är sämre ställt med i Elfenbenskusten. Det är inte de olika befolkningsgrupperna som bråkar sinsemellan som man gärna vill få oss att tro. Det är snarare politikerna som har splittrat dem. Jag tycker att idén med nationell försoning efter den här allvarliga krisen är ett misslyckande. Jag tycker nämligen att det snarare är upp till politikerna att försona det ivorianska folket som de har splittrat.
Du tycker alltså inte att det är aktuellt med en försoning mellan de olika grupperna?
Jo. Men krisen var allvarlig och man löser den inte med allmänna uttalanden. Min lösning går ut på att politikerna börjar med att försonas själva och att de sedan försonar folket som de har splittrat. Det är en långvarig process, och det kan ta 10, 20, till och med 30 år innan Elfenbenskusten får återuppleva den fredliga tiden från förr, då folket i norr, söder, mitten av landet, väster och öster levde i samförstånd. Den etniska mångfalden borde ju vara en fördel för ett civiliserat land som Elfenbenskusten.
Dina åsikter i egenskap av fredsambassadör för FN ifrågasätts ofta i Elfenbenskusten. Känns det inte som att du har misslyckats med det uppdraget?
Inte alls. För det viktigaste är att avvärja krig genom fredsaktioner under kriser, och det är det som är mitt uppdrag. Apropå krisen efter valet så tror jag att vi inte hade upplevt någon kris om folk bara hade lyssnat på mig. För mitt budskap var tydligt från första början.
Jag varnade för att det inte var någon bra idé att hålla val med två arméer som stod ansikte mot ansikte. Jag klargjorde dessutom att det alltid finns två segrare i afrikanska val, och man känner väl till scenariot där båda gör anspråk på segern, och om båda kandidaterna påstår att de är segraren är ett krig oundvikligt. I ljuset av den situationen har jag till slut blivit en opinionsbildare utan åsikter.
Vad menar du med att du är en opinionsbildare utan åsikter?
När jag säger att jag är en opinionsbildare utan åsikter menar jag att man ser mig som en opinionsbildare. Men samtidigt förväntar man sig att mina åsikter löser problemen mellan olika folkgrupper. Om ens åsikter inte faller en grupp i smaken protesterar de med en gång, och sedan attackeras man av journalister.
Vad säger du om att det till sist blev Laurent Gbagbo och Blé Goudé som skickades till internationella domstolen i Haag? Opinionen var ju, även internationellt, att det var oroligt i båda lägren.
Det är det som händer, menar jag, när jag säger vad jag tycker. Om jag säger min åsikt blir en del nöjda medan andra blir missnöjda. Det gör att en del ämnen blir känsliga och då äventyras freden ännu mer. Därför säger jag inget längre utan iakttar bara det som händer som alla andra.
Men det jag beklagar, å andra sidan, är att det är folk från Elfenbenskusten som har skickats till domstolen i Haag. Jag känner särskilt till Laurent Gbagbo och Blé Goudé, och jag anser att de inte har något vid internationella brottsmålsdomstolen att göra. De borde istället få ägna sig åt sina uppdrag i hemlandet.
Det är dags att inse att den politiska klassen i Elfenbenskusten med partier som PDCI (Elfenbenskustens demokratiska parti), FPI (Ivorianska folkfronten) och RDR (Republikansk samling) har misslyckats. Och den djupa sorg som folket i Elfenbenskusten känner i dag beror på att de ivorianska politikerna inte har varit situationen vuxen.
Och istället för att kräva av folket att de försonas bör politikerna först försonas sinsemellan. Därefter kan de försona det ivorianska folket som de har splittrat.
Har du lust att diskutera några internationella frågor?
Varför inte?
De politiska omvälvningarna i Burkina Faso
De snabba omvälvningarna i Burkina Faso (reds. anm. intervjun ägde rum dagen innan den burkinske presidenten Blaise Compaoré avsattes från makten) pekar på att det finns en ny generation afrikaner som har förstått att politikerna vill att vi arbetar för fosterlandet medan de arbetar för sig själva.
Det burkinska folket måste på ett smart sätt få Blaise Compaoré att förstå att folket, som har stått bakom honom i 27 år, vill ha förändring, om förändringarna ska ske på fredlig väg.
Sverige erkänner staten Palestina
Jag har ingen åsikt om att Sverige erkänner staten Palestina; Det förpliktigar bara Sverige. Det där är storpolitik, vet du! För övrigt uppmanar jag såväl palestinier som israeler att sluta fred, för det här brödrakriget har pågått i 70 år. Nu får det vara nog. Och hur många barn har inte dödats under dessa 70 år på bägge sidor? Hur många fler barn ska de offra för den här frågan, vad den nu egentligen är?
Jag uppmanar dem som det angår att ompröva sina beslut. Samtidigt är jag fast övertygad om att det en dag kommer att råda fred mellan palestinier och israeler. Den dagen kommer israeler och palestinier krama om varandra och gråta för då har de förstått att för många liv har gått till spillo.
Ebolaviruset
Ebolaviruset är ytterligare en sak som har orsakat förödelse bland den afrikanska befolkningen. Jag har medlidande med de drabbade och jag försöker göra folk medvetna om hur vi kan undvika en pandemi. Som tur är har hela välden insett hur farlig sjukdomen är och det har skett en massiv mobilisering av resurser till de drabbade områdena. I dag har situationen blivit mycket lugnare tack vare en världsomfattande solidaritet.
När får vi höra från dig igen?
Som vanligt har jag spelningar lite här och var över hela världen resten av året. Men den stora nyheten är att jag startar « Alpha Fm » en ny radiostation till förmån för musiken och samhällslivet – fritt från politik.
Har du något sista ord?
Jag vill tacka alla mina fans världen över och även 100%culture. Men framför allt önskar jag mer fred i hela världen.
Firmin Koto