Suivez Nous

31 verser för december

100pour100culture | | Svenska

-

Jag begråter Mannens Omedvetenhet
Som skickar barnet med vapen i hand
Till döden och att döda sin nästa,
Att förlora sin oskyldighet i blod
I det obarmhärtiga krigets dödande fält,
Att våldta och våldta och råna, oblygt,
Att begå synder som de vuxna människor,
Kalblodigt eller under olika droger.

Jag begråter det blodfattiga landet,
Grenlöst, rotlöst, blomlöst, livlöst, förvirrat,
Vilsegången, desorienterat, naket,
Kraftlöst, fördummat, bestört och mållöst
Vid synen av uttömda mödrar och källor
Orsakade av hungersnöd och torka,
Eller badande i sitt eget blod.

Jag begråter Moderlandet som ser sina
Ungdomar dö utan att se deras framtid,
Som ser sig dö av en förutbestämd död,
Att dö utan förstå den grundläggande
Anledningen till dessa mord förövade
Av vinstgirighet eller maktbegär.
Rika mark och hav, fattiga barn: underligt!
Underligt och paradoxalt är Afrika!
Man behöver bara sticka ner handen
I förfäders jord och mineraler få upp
Tillräckligt för att förse sina egna
Barn med skolmateriel och andra behöv
För fredliga, lovande framtidsutsikter.
Till och med att kunna ge dem en julklapp
Som alla andra barn i resten av världen.